Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3

Prosimy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
w roku szkolnym 2019/2020o przygotowanie na dzień 02.09.2019r:
- obuwia zmiennego z gumową podeszwą,
- ubrań na zmianę,
-chusteczek higienicznych,
- resztę informacji dotyczących wyprawki szkolnej otrzymają Państwo podczas pierwszego zebrania dla rodziców/ opiekunów szkolnych w dniu 11.09.2019r.