Materiały informacyjne Inspekcji Sanitarnej

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

 kaszel,
 temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 utratę węchu o nagłym początku,
 utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza
pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie
czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu
zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym,
gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.
Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten
sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu
Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na
bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.
Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne
informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w
kontekście epidemii SARS-CoV-2.
Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym
kontakcie ze szkołą.
Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak
najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.