Ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły

W dniach od 25.05.2020r do 07.06.2020r nadal zostaje czasowo ograniczone
funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej
dla interesantów z zewnątrz. Do zespołu mogą wchodzić pracownicy, rodzice/opiekunowie
prawni dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 3 oraz uczniów klas I-III , którzy biorą
udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi w Szkole
Podstawowej nr 34 w Zespole Szkół nr 4.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić pozostali interesanci,
po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Wszyscy interesanci z zewnątrz zobowiązani są posiadać maseczkę ochronną.
Prosimy o załatwienie spraw telefonicznie lub drogą e-mail.
Nr tel.: 32 261 15 03, 32 261 21 02, 32 261 10 22
E-mail: zs4dg@poczta.onet.pl