Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

Pamiętaj nie jesteś sam!

30.12.2020 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 22
w   okresie  ferii zimowych  pracuje   stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej 

pomocy,

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

w  godzinach  od 8.00 – 18.00, w piątki od 8.00 – 16.00
Oferujemy   bezpłatne  wsparcie  w   formie   diagnozy  i  terapii  psychologicznej, 
pedagogicznej   i logopedycznej   dostosowanej   do   potrzeb   dzieci    i   młodzieży, a  
także   wsparcie   dla  rodziców  i   opiekunów   w  formie   porad  i  konsultacji. Z uwagi  
na   zagrożenie   epidemiologiczne  możliwa   jest   także   pomoc   w  formie  on-line z
zastosowaniem aplikacji Microsoft  Teams.
11.01.2021 r. o godz. 16.00   zapraszamy   rodziców  i  opiekunów  na  prelekcję on-line
„Wpływ pandemii  na   funkcjonowanie  społeczno-emocjonalne dzieci  i  młodzieży  -   rola 
rodziców   we  wspieraniu  ich  prawidłowego  rozwoju”  prowadzone   przez  
psychoterapeutę  naszej  poradni    mgr Monikę Nowińską.
Aby  skorzystać   z  form  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej oferowanej  przez  
naszych   specjalistów    należy   skontaktować  się   z  sekretariatem   poradni   pod  nr
telefonów:

(32) 262-38-11,    (32) 262-53-50

Ponadto w okresie ferii oferujemy możliwość skorzystania
codziennie w godzinach od 8.00-18.00 Z INFOLINII

pod nr telefonu  509-769-940

Zachęcamy   dzieci  i  rodziców  do   kontaktu   z   dyżurującymi   specjalistami   w  
przypadku   odczuwania   skutków    ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji,
obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i
rówieśniczych , symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych  oraz innych sytuacji 
dotyczących trudności dnia codziennego.                                                               
Zapraszamy   również  na  stronę  internetową  naszej  poradni   https://poradnia.dabrowa.pl/ 
 gdzie   w  zakładce  CZYTELNIA   można  znaleźć  wiele  ciekawych   artykułów. Możecie
również pisać z wszelkimi pytaniami na adres e-mailowy  poradnia@dabrowa-gornicza.pl
i uzyskać informację o proponowanych formach pomocy lub jeśli to będzie możliwe
odpowiedź na nurtujące Was pytania”.
 
                                                                                                   

Zespół Specjalistów
Poradni
                                                                           Psychologiczno-Pedagogicznej