Rekord dla Niepodległej

    9 listopada społeczność naszej placówki uczciła 100-lecie niepodległości włączając się w inicjatywę MEN pod nazwą „Rekord dla Niepodległej”

polegającą na jednoczesnym odśpiewaniu hymnu we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami. Punktualnie o 11. 11 na placu apelowym

uroczyście wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dzieci i młodzież śpiewały a’capella. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem „występu” przedszkolaków

i ich znajomości czterech zwrotek hymnu. Odśpiewanie hymnu poprzedziła akcja formowania „żywej flagi”.

  

 

 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/galerie/bialy-orzel-dabrowa-dla-niepodleglej-nadanie-tytulu-honorowego-obywatela-miasta-dg-p-piotrowi-kosiniowi/