Stypendium

Ważne !!!

 Zmiana Regulaminu przyznawania stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza

Informujemy rodziców, że Uchwałą nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej   z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce

i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza,

został wprowadzony nowy Regulamin przyznawania stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza.