Dyskusyjny Klub Książki Junior

Witamy w Dyskusyjnym Klubie Książki „Junior”, który tworzy nasza rezolutna, oczytana i rozgadana grupa czteroklasistów pod opieką Pani Iwony Kozakowskiej. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 8 listopada, poznaliśmy historię klubów książki, instytucje promujące czytelnictwo, zasady prowadzenia dyskusji, oraz ustalenia dotyczące przebiegu i formy zajęć.

Prowadząca klub Pani Dorota Wadych z Filii nr 20 MBP podziękowała Pani Dyrektor Zespołu nr 4 za współpracę i porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia biblioteki szkolnej i publicznej.

A na koniec zaprezentowała tytuły książek, które warto omówić na kolejnych zajęciach.

Dla zainteresowanych projektem publikujemy szczegółowy Regulamin działania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci w Zespole Szkół nr 4.

 

I. Informacje ogólne:

 1. Dyskusyjne Kluby Książki to ogólnopolski projekt Instytutu Książki.
 2. Działania klubu w województwie śląskim koordynuje Biblioteka Śląska.
 3. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie DKK) działa w Zespole we współpracy

z Miejską Biblioteką Publiczną Filią nr 20 w Dąbrowie Górniczej.

II. Cele programu DKK

 1. Promocja kultury literackiej i czytelnictwa wśród uczniów.
 2. Ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki szkolnej.
 3. Czerpanie przyjemności z rozmów o autorach i książkach.
 4. Inspirowanie nauczycieli bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.
 5. Popularyzacja idei DKK.

III. Spotkania DKK

 1. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem (II poniedziałek miesiąca na lekcjach j. polskiego pod opieką Pani Iwony Kozakowskiej: 08.11.2021 klasa IV a - na 3 godzinie lekcyjnej tj. 9:50-10:35, klasa IV b-na 5 godzinie lekcyjnej tj. 11:45-12:30, 13.12.2021, 10.01.2022, 07.02.2022-zmiana ze względu na ferie zimowe od 14 lutego.)
 2. Terminy zajęć dla grup ustala Biblioteka szkolna w porozumieniu z Zespołem humanistów oraz Filią nr 20 MBP.
 3. W wyjątkowych sytuacjach np. związanych z reżimem sanitarnym regularne spotkania klubu mogą odbywać się online.
 4. W przypadku złagodzenia obostrzeń spowodowanych pandemią dopuszcza się wyjście grupy poza teren szkoły.

IV. Uczestnicy DKK

 1. Członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży może być każda osoba, która nie ukończyła 18 lat, bez względu na zainteresowania

i doświadczenie czytelnicze.

 1. Programem DKK w Zespole zostają objęci uczniowie klas IV podczas zajęć lekcyjnych w ciągu danego roku szkolnego.
 2. Uczniowie klas V-VIII mogą zgłosić chęć udziału w spotkaniach klubu po lekcjach w bibliotece szkolnej za zgodą rodzica/opiekuna prawnego w III środę miesiąca w godz. 15:00-16:30.

 

V. Przebieg DKK

 1. Kluby mają swobodę w wyborze książek, które chcą czytać i omawiać.
 2. Moderator poleca literaturę i przybliżają jej treść.
 3. Uczestnicy w przyjaznej atmosferze, wymieniają się uwagami dotyczącymi prezentowanej książki.
 4. Każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to ile przeczytał.
 5. Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia książki będącej przedmiotem dyskusji, w zależności od liczby egzemplarzy.

VI. Zasady dyskusji

 1. szanujemy opinie innych, im więcej zdań tym lepiej,
 2. nie oceniamy gustów czytelniczych kolegów,
 3. nie wszystkie książki muszą się nam podobać,
 4. jesteśmy otwarci na nowe propozycje i pomysły,
 5. wysłuchujemy innych bez przerywania i wchodzenia w słowo,
 6. nikogo nie zmuszamy do wypowiedzi,
 7. mamy się dobrze bawić!

VII. Uwagi końcowe

 1. Działanie w ramach projektu DKK, któremu patronuje Instytut Książki umożliwia: dostęp do kompletów książek, które zakupuje biblioteka wojewódzka na rzecz klubów, organizację spotkania autorskiego na zaproszenie klubu, dostęp do materiałów promocyjnych i konkursów.
 2. Relacje ze spotkań oraz recenzje omawianych książek zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacje o terminach zajęć w ramach DKK będą podawane na bieżąco.
 4. Uwagi dotyczące klubu można zgłaszać do nauczyciela bibliotekarza.