Informacja dotycząca noszenia maseczek

Informacja dla uczniów oraz rodziców Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej


W związku z panującą pandemią Covid-19 Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Dąbrowie Górniczej rekomenduje noszenie maseczek przez uczniów na terenie zespołu zwłaszcza
podczas przerw śródlekcyjnych, na stołówce szkolnej podczas wydawania posiłków. Na terenie
Zespołu Szkół nr 4 nie ma obowiązku noszenia maseczek przez pracowników zespołu, jak również
uczniów i dzieci.