Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - Moja ulubiona dyscyplina sportowa

W Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej odbył się konkurs pod hasłem:

„Moja ulubiona dyscyplina sportowa”

Tematem konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ulubioną
dyscyplinę sportową, która nawiązywała do przygotowanego przez Muzeum Sportu i
Turystyki w Warszawie filmu. Obejrzany przez uczniów film pozwolił im poszerzyć wiedzę na
temat; historii sportu, symbolice flagi, znicza olimpijskiego, a także poznaniu śląskich
sportowców zasłużonych dla Polski co zbiega się z uczczeniem 100 – lecia Powstań Śląskich.
Celem konkursu było:
- umiejętność wyrażania swoich emocji i zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi,
a także promocją sukcesów polskich medalistów.
- zdobycie wiedzy o określonych dyscyplinach sportowych;
- rozwijanie potrzeby poczucia ruchu;
- rozwijanie zdolności plastycznych;
- rozwijanie wyobraźni;
- rozwijanie kreatywności twórczej.
W konkursie brały udział klasy IV – VIII
Prace konkursowe oceniało jury w składzie:
1. mgr Agnieszka Siemko –Madetko – nauczyciel plastyki
2. mgr Małgorzata Brożek – nauczyciel wychowania fizycznego
3. mgr Justyna Kańtoch- Wilk - nauczyciel wychowania fizycznego
I miejsce - Nikola M. kl. VIC
II miejsce - Maja A. kl. IVA
Dominik B. kl. VIIC
III miejsce - Laura P. kl. VIIIA
Joanna D. kl. VIIIA
Wyróżnienia – Natalia O. kl. IV A
Jakub M. kl. V A
Szymon S. kl. VA
Mateusz S. kl. VIB
Kacper D. kl. VIB
Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY!!! Na zwycięzców czekają nagrody
oraz dyplomy, które będzie można odebrać po powrocie do szkoły ze zdalnego
nauczania.