Szkoła pamięta

 

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” mającą na celu
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, który są związani z historią danego miejsca, regionu społeczności.