VI Miejski Konkurs: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach - Relacja

     VI  Miejski Konkurs: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach już za nami…

 

W dniu 27 kwietnia br o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi odbyło się uroczyste podsumowanie  szóstej  edycji konkursu: Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach- w 100-lecie niepodległości, która  cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów dąbrowskich szkół podstawowych. W tym roku nasz konkurs wpisał się w obchody 100- lecia niepodległości naszego kraju i 60-lecia urodzin Pałacu Kultury Zagłębia.

Wzięło  w nim udział 90 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 22 nauczycieli. Pieczę nad  całością konkursu objęła Pani Dyrektor ZS nr 4- Elżbieta Pełka i doradca metodyczny Pani  Patrycja Kopcińska.

 Swój udział potwierdziło 12 szkół podstawowych z naszego miasta.

 Konkurs przebiegał  był jednoetapowy. Uczestnicy wzięli udział w następujących kategoriach zadaniowych:

               Kategoria pierwsza to konkurs literacki, który  polegał na napisaniu  poetyckiego utworu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wiersz obejmował  max 1 stronę wydruku A4. W tej kategorii wpłynęło 12 prac i były to prace uczniów tylko ze szkół podstawowych. Wybór nagrodzonych był bardzo trudny.

 I miejsce zajęła Amelia  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

   Oto fragment jej wiersza:

Minęło  już 100 lat

Odkąd Polska niepodległa na kartach map,

Odkąd Polska z więzów niewoli wyrwana

- przez wroga niepokonana.

Minęło już 100lat

Polska uwolniona z wroga krat!

Polska długo i dzielnie walczyła,

Dla nas – Polaków- z dumą zwyciężyła.

 

Czy my też odwagę byśmy mieli?

Za ojczyznę walczyć chcieli?

 

 Natomiast drugie  miejsce zajęła Jowita  ze Szkoły Podstawowej nr 26. Oto fragment jej pracy:

 

Przyszłość to my!

A gdy wolności ptak

Skrzydła swe do lotu wzniesie

Docenimy Niepodległość – naszą niezależność!

 Trzecie miejsce przypadło Karolinie  ze Szkoły Podstawowej nr 3.Jury przyznało także 2 wyróżnienia dla Weroniki  ze SP 13 i Nikodema ze SP nr 3.

                   Kolejna kategoria to konkurs literacki: Moje spotkanie z Niepodległą- kartka z pamiętnika lub opowiadanie max 1 strona wydruku A4,

 Tutaj jury miało nie lada trudny orzech do zgryzienia i przyznało I miejsce w dla Pawła  ze SP10 za opowiadanie pod tym samym tytułem , DRUGIE DLA  Nikole  ze SP13 , trzecie dla Pawła   z G8.

 W tej kategorii w szkołach podstawowych  przyznano dwa wyróżnienia  dla : Antoniny  ze SP10 i Julii  ze SP nr 3.

             Kolejna kategoria to  Plakat z okazji 100 rocznicy niepodległości - to konkurs  plastyczny  wykonany dowolną techniką i przypominający o tej ważnej dacie- format A4 lub A3 lub kartka z życzeniami: Dla Niepodległej- wykonana w formacie A4 i w dowolnej technice. W tej kategorii wpłynęło 20 prac, które oceniali dąbrowscy nauczyciele- plastycy i   I miejsce przyznali Viktorii  i Wiktorii  ze SP  nr 13

II miejsce zdobyła: Natalia  ze SP nr 22

III miejsce zajął Grzegorz  ze SP nr 28

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały : Maria  ze SP nr 13 i Nona  ze SP nr 12.

                  Kolejna kategoria nosi tytuł: Oblicza patriotyzmu– prezentacja multimedialna w dowolnym programie, jednak nie więcej niż 30 slajdów, która wpisała się swą tematyką w obchody Roku dla Niepodległej. Wpłynęło 7 prezentacji.

 W tej kategorii wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła Maja  z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1,

II MIEJSCE Adrian   z SP3.

           Następna kategoria: Lapbook o  Polsce- zadaniem uczestników było  wykonanie tematycznej książki poświęconej naszemu krajowi. Prezentować ma  on drogę Polski do niepodległości.

W tej kategorii uczniowie  otrzymali następujące miejsca:

I miejsce dla Maksymiliana  ze SP nr 13

II miejsce dla Szymona  z tej samej szkoły

III miejsce dla Karoliny  ze SP nr 35.

 Ponadto wyróżnienie w tej kategorii  otrzymała Kaja  ze SP nr 10.

          Przedostatnia kategoria: Kartka z życzeniami dla Pałacu Kultury Zagłębia, który świętuje swe 60-te urodziny wykonana w formacie A3 lub A4, dowolną techniką, w tym także komputerowo. Wpłynęło 20 prac konkursowych. Jury zwracało uwagę przy ich ocenie na wkład pracy ucznia, różne techniki ich wykonania , poprawność zapisu życzeń i kreatywność uczniów.

 

I miejsce zajął Jakub  ze SP nr 35

II miejsce dla Katarzyny ze SP nr 3

III miejsce dla Filipa  ze SP nr 12

 

        Ostatnia kategoria to Hymn na cześć 60-tych urodzin Pałacu Kultury Zagłębia napisany max na 1 stronę wydruku A4, w tej kategorii wpłynęło 15 prac konkursowych. Jury zwracało uwagę na zgodność wyznaczników hymnu z napisanymi utworami oraz zastosowane środki poetyckie i poprawną budowę.

I miejsce zajął uczeń Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 Piotr Balazs utworem pt. Na cześć Pałacu Kultury Zagłębia. Oto fragment jego wiersza:

 

 

Pałac Kultury przenosi nas w góry

Góry mądrości i wielkiej radości

60 lat już jesteś z nami

I za to Ci życzenia składamy.

Śpiewamy więc wszyscy wraz:

Sto lat , sto lat nie tylko ten jeden raz!

 

II miejsce dla Igora Dutkiewicza ze SP nr 3

III dla Ksenii Słaboń ze SP nr 13.

Oto  fragment hymnu:

Dlatego dzisiaj Jubilacie drogi,

Jak zawsze z chęcią zawitamy w Twe progi,

W twoich murach kultura dojrzewa

I dzisiaj głośno 100 lat odśpiewa!

Prosimy osoby nagrodzone o odbiór dyplomów i upominków

 

       Podziękowania przekazujemy na ręce pani dyrektor Elżbiety Pełki i pani metodyk : Pani Patrycji Kopcińskiej  oraz naszych sponsorów: Muzeum Miejskiego Sztygarka, Kręgielni Ośmiornica, Centrum Sportu i Rekreacji w DG a także rodzicom naszych uczniów.

 Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku.