Zaproszenie do składania ofert na zadania : „zakup artykułów żywnościowych wraz dostawą

Zaproszenie do składania ofert.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadania : „Zakup artykułów żywnościowych wraz dostawą dla potrzeb Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.

 

 

1. „Dostawa artykułów ogólnospożywczych wraz z transportem dla Zespołu Szkół   nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej , ul. Łęknice 35”.

2. „Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów wraz z transportem dla Zespołu Szkół nr   4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej , ul. Łęknice 35”.

3. „Dostawa mięsa, wędlin, drobiu ich przetworów wraz z transportem dla Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej , ul. Łęknice 35”.

4. „Dostawa ryb i ich przetworów wraz z transportem dla Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej , ul. Łęknice 35”.

 

 

Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który złoży najniższą ofertę cenową i spełni wymagania stawiane przez Zamawiającego . Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy tj.: od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.

Informacje można uzyskać : od 15.12.2020 r.

  • na stronie szkoły  zs4-dg.edu.pl
  •  pod nr 32 261 15 03 , 261 10 22