Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne

 


    

Zajęcia taneczne są realizowane od grudnia 2021r.,  w każdą środę na pierwszej godzinie lekcyjnej. Zapraszamy chętne dzieci.

Wymagana jest zgoda rodzica.

    Zajęcia sportowo-rekreacyjne indywidualne (badminton) zamiennie z grami zespołowymi

realizowane są w poniedziałek i czwartek na pierwszej godzinie lekcyjnej od 4 kwietnia do

3 czerwca 2022r. Zadaniem gier ruchowych  jest:  rozwijanie zdolności ruchowych, rozwijanie

sprawności fizycznej, przyswojenie zasad życia społecznego. Zajęcia dla chętnych uczniów.

   Zajęcia ruchowe z piłki nożnej prowadzone są co wtorek na pierwszej godzinie lekcyjnej

dla uczniów klas I-III. Gry rekreacyjne w środę na 6 godzinie lekcyjnej.  Zapraszamy chętne

dzieci za pisemną zgodą rodziców.

    Zajęcia z tenisa stołowego realizowane od 4 kwietnia do 3 czerwca realizowane są w środę i czwartek.

Zapraszamy uczniów za zgodą pisemną rodziców.