Festiwal Empatii

Festiwal Empatii to wydarzenie, które ma na celu zwrócić uwagę na wykluczenie i stygmatyzację społeczną na wielu płaszczyznach. Festiwal odbędzie się na terenie Fabryki Pełnej Życia 8 czerwca 2024 r.

 8 czerwca zapraszamy do trzech stref:

 1 strefa – strefa Żywych Książek i warsztatów. To strefa, w której odbywają się spotkania z żywymi książkami, czyli z osobami, które z jakichś powodów są/były wykluczone społecznie lub stygmatyzowane społecznie – to jedyna niepowtarzalna możliwość być tak blisko problemu innego człowieka i poczuć go „na własnej skórze”. Jest to także strefa edukacyjna, ponieważ mieścić się tu będą również warsztaty poruszające temat przeciwdziałania radykalizacji. (strefa czynna w godzinach 12:00-17:00)

 2 strefa – strefa organizacji. To w tej strefie można spotkać się z kilkunastoma podmiotami, które w różny sposób działają na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom społecznym np. ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, niepełnosprawność lub wiele innych elementów będących w naszym społeczeństwie przesłanką do dyskryminacji. (Strefa czynna w godzinach 12:00-17:00)

 3 strefa – strefa koncertowo-widowiskowa – to strefa rozrywkowa festiwalu, która dostarczy uczestnikom niezapomnianych emocji! (Strefa czynna w godzinach 12:00-20:00)

 Zapraszamy grupy szkolne do wzięcia udziału w Festiwalu Empatii w dwóch pierwszych panelach:

 12:00 “Każdy kij ma dwa końce - o empatycznych relacjach w społeczeństwie opowiedzą rodzice osób ze szczególnymi potrzebami”  - Magdalena Koperczak, Magdalena Kowalska, Karolina Pączkowska

 13:00 “Szanuję Ciebie i Siebie” 

warsztat prowadzony przez zespół ds. dialogu międzykulturowego i przeciwdziałania radykalizacji.

 Chętnych zapraszamy również na pozostałe panele:

 14:00 “Budujemy mosty: solidarni z uchodźcami - poznaj wyzwania stojące przed uchodźcami z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości” 

warsztat organizowany przez przedstawicieli Biura Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

 15:00 “Odporność psychiczna - w “tyglu Kulturowym”. Czy empatii można się nauczyć? 

Rozmawiamy z psychologiem o zmianach społecznych i kulturowych i czy jest w nich miejsce na empatię.” - Lidia Zdanowska i Aleksandra Kudła.

 16:00 “Niepełnosprawność - poznaj, zrozum, zaakceptuj” 

warsztat organizowany przez Biuro ds. osób z niepełnosprawnością Akademii WSB

Szczegółowy harmonogram :