Gimnastyka korekcyjna

Nabór na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

2024/2025

Dyrektor ZS nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na zajęcia
gimnastyki korekcyjnej na rok szkolny 2024/2025. Przyjęcie dziecka na zajęcia odbywa
się na podstawie złożenia formularza zgłoszenia dziecka/ucznia na zajęcia(na stronie
szkoły- w zakładce gimnastyka korekcyjna) oraz aktualnego skierowania lekarskiego na
rok szkolny 2024/2025. Formularz wraz ze skierowaniem należy złożyć do 15 marca
2024r. w sekretariacie szkoły lub u kierownika sportowo-rekreacyjnego.

 
Listy przyjętych dzieci i uczniów oraz listy rezerwowe znajdują się w sekretariacie szkoły i u kierownika sportowo-rekreacyjnego