Oferta edukacyjna

W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej wchodzi Przedszkole nr 3 w Dąbrowie Górniczej oraz Szkoła Podstawowa nr 34 w Dąbrowie Górniczej.

        W roku szkolnym 2021/2022  w Zespole działa 6 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34  liczy 17 oddziałów, do których uczęszcza 342 uczniów.

 Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej  uczą się języka obcego – angielskiego. 

W szkole zatrudnionych jest 54 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi oraz pedagogicznymi.

Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

      Zespół Szkół nr 4 dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą językową,  nowoczesną salą chemiczną Szkoła posiada  dużą salę gimnastyczną i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, pływalnię oraz boiska szkolne. Nasi najmłodsi wychowankowie z Przedszkola nr 3 i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 34 mają do dyspozycji 2 place zabaw. 

      Przedszkole nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Przedszkolaki uczestniczą w różnych innowacjach i programach, m.in.: ”Szczęśliwy przedszkolak-szczęśliwe dziecko”, „Przedszkolaki kodują i programują”, „W dębowym świecie”, „Odkrywamy Śląsk-Region-Ludzie-Kultura” oraz wiele innych.

      Przedszkole nr 3 uzyskało certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton . Klasy I-III oraz niektóre klasy starsze Szkoły Podstawowej nr 34 pracują zgodnie z zasadami pedagogiki daltońskiej, a  nauczyciele: Pani E. Pasamonik- nauczyciel języka polskiego, Pani P. Kopcińska – nauczyciel historii, Pani M. Szczubiał- nauczyciel języka angielskiego oraz Pani M. Rybczyńska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej otrzymali certyfikat nauczyciela stosującego metody edukacji daltońskiej.

      W szkole realizowane są liczne projekty i programy. Szkoła posiada certyfikat uczestnictwa w  projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła kompetencji”. W klasach I-III szkoły podstawowej realizowany jest program autorski z pływania „Małe delfinki.  Prowadzone są zajęcia rozwijające, jak np. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe. 

    W Zespole  prowadzona jest działalność innowacyjna. Realizowane są innowacje: ”Odkrywamy Śląsk- region-ludzie-kultura”, „Dziesięć minut z literaturą młodzieżową” , „Tikowanie na Humanie i nie tylko”, „Dla kondycji i zdrowia z ruchem, muzyką przygoda” i inne.

  W naszej szkole i przedszkolu prowadzona jest również działalność charytatywna. Wśród wielu akcji pomagamy innym w ramach, „Graj i pomagaj”, „Pełna miska dla schroniska” i inne.

        Szkoła jest szkołą bezpieczną, przestronną, w 2007 r. uruchomiono Monitoring Wizyjny.