Laboratoria przyszłości

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej na podstawie złożonego wniosku o wsparcie finansowe w ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości” otrzymał 103 200,00 zł. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach Laboratoriów Przyszłości dyrektor zespołu zakupił drukarkę 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań m. in. dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze, okulary VR. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności. Uczniowie podczas lekcji informatyki, techniki, zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje cyfrowe, w ramach prac Samorządu Uczniowskiego i innych mogą korzystać z zakupionego sprzętu.
Większość nauczycieli zatrudnionych w zespole została przeszkolona z zakresu obsługi okularów VR.