Zbiórka żywności długoterminowej i środków higieny osobistej dla miast Ukrainy