Procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć