DROGA DO PRZYSZŁOŚCI - 2023 rok

"DROGA DO PRZYSZŁOŚCI", 2023 rok
Zapraszamy uczniów   zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej do udziału w projekcie pn."Droga do przyszłości"
W ramach projektu dzieci i młodzież ze szkół  masowych  mają możliwość nieodpłatnego skorzystania
z  zajęć specjalistycznych:
zajęcia indywidualne:
terapia EEG Biofeedback,
terapia RSA Biofeedback
 
terapia metodą Freda Warnkego,
terapia metodą Johansena
trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody RehaCom
zajęcia grupowe:
trening umiejętności społecznych (TUS),
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych, warunków przyjęcia dziecka do udziału w zajęciach,  sposobu zgłaszania
znajdują się w załączniku.
Pozostałe informacje:
 www.otwarteserca.com