Biblioteka szkolna

Harmonogram pracy Biblioteki szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Poniedziałek Wtorek  Środa Czwartek Piątek
7:30-16:00 7:30-16:00 7:30-16:00 7:30-16:00 7:30-15:00

Aktualnie realizujemy następujące programy edukacyjne:
• Dobre łącza, program zakłada wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w wieku 7-12 lat w Internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji, działania odbywają się w zakresie szerszego projektu Szkoła Twórczych Praktyk.
• Dyskusyjny Klub Książki, to pomysł adresowany do uczniów klas IV, którzy chcą czerpać przyjemność z czytania książek i dyskutowania o literaturze.
• Mała książka-wielki człowiek, wyprawki czytelnicze dla pierwszoklasistów.
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 3 zakup nowości wydawniczych oraz promocja czytelnictwa dla placówek wychowania przedszkolnego.
Biblioteka szkolna aktywnie uczestniczy w popularyzacji książek i czytelnictwa poprzez:
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji czytelniczej pt. "Spotkania z bajką".
2. Organizację konkursów szkolnych „Czytanie jest w modzie”- konkurs na plakat reklamujący bibliotekę szkolną.
3. Popularyzację konkursów o szerszym zasięgu - WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW, WOKÓŁ MAGICZNEGO DRZEWA.
4. Realizację programów CEO.
5. Organizację imprez i udział w akcjach ogólnopolskich: NARODOWE CZYTANIE, MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH, DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI, PASOWANIE NA CZYTELNIKA KLAS I.
Osoby do kontaktu:
m.trzebinska@zs4-dg.edu.pl
j.wrobel@zs4-dg.edu.pl