Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna od września 2021 roku działa w trybie 

stacjonarnym w godzinach 7:30 - 16:00.


Aktualnie realizujemy następujące programy edukacyjne:
• Wychowanie przez czytanie, jego celem jest wspieranie rozwoju
   moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej
   literatury.
• Dobre łącza, program zakłada wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w
   wieku 7-12 lat w Internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji
   społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość,
   samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i
   odpowiedzialne podejmowanie decyzji, działania odbywają się w zakresie
   szerszego projektu Szkoła Twórczych Praktyk.
• Dyskusyjny Klub Książki, to pomysł adresowany do uczniów, którzy
   chcą czerpać przyjemność z czytania książek i dyskutowania o literaturze.
• KinoSzkoła, celem programu jest kształtowanie kompetencji
   medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wybranymi
   dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej.
• Mała książka-wielki człowiek, wyprawki czytelnicze dla
   pierwszoklasistów.
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3.2, zakup nowości
   wydawniczych oraz elementów wyposażenia do szkolnej biblioteki.
   Biblioteka szkolna aktywnie uczestniczy w popularyzacji książek i czytelnictwa
   poprzez:
   - współpracę z opiekunami grup przedszkolnych w ramach akcji głośnego
     czytania bajek (2 spotkania w tygodniu)
   - współdziałanie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i organizowanie wizyt
     uczniów w bibliotece
   - konsultacje z polonistami poprzez dobór książek do klasowych prezentacji
   - organizację imprez i konkursów literacko-plastycznych.

Zapraszamy do kontaktu:
g.bialach@zs4-dg.edu.pl
j.wrobel@zs4-dg.edu.pl