Basen - harmonogram

 

1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 (również dzieci z oddziałów przedszkolnych) korzystają bezpłatnie z pływalni szkolnej w ramach pływania ogólnodostępnego.

2. Rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieckiem (również rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych) mogą korzystać bezpłatnie z pływalni szkolnej raz w tygodniu w ramach pływania ogólnodostępnego (dziecko + rodzic raz w tygodniu). Karnet upoważniający do wejścia wydajem Małgorzata Błaszczyk - kierownik sportowo-rekreacyjny. Kolejne wejścia rodzica w danym tygodniu jest odpłatne – 6,48 złotych.

 

Cennik biletów wstępu:

Dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji) – 4,32

Dorośli – 6,48