Basen - harmonogram

Od dnia 6 maja do 10 maja 2019r. z powodu nieobecności


ratownika pływalnia nieczynna od godziny 15.10. Zajęcia


gimnastyki korekcyjnej odbędą się na sali gimnastycznej.

 

1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 (również dzieci z oddziałów przedszkolnych) korzystają bezpłatnie z pływalni szkolnej w ramach pływania ogólnodostępnego.

2. Rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieckiem (również rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych) mogą korzystać bezpłatnie z pływalni szkolnej raz w tygodniu w ramach pływania ogólnodostępnego (dziecko + rodzic raz w tygodniu). Karnet upoważniający do wejścia wydajem Małgorzata Błaszczyk - kierownik sportowo-rekreacyjny. Kolejne wejścia rodzica w danym tygodniu jest odpłatne – 6,48 złotych.

 

Cennik biletów wstępu:

Dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji) – 4,32

Dorośli – 6,48