Rozpoczęcie roku

Współpraca z zagranicą

Projekt Comenius - wizyta w Portugalii (Almada)

IV spotkanie projektowe: 21 – 22.02.2016 r. Almada , Portugalia

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych po powtórnej ocenie