Projekt comenius - wizyta w portugalii (almada)

IV spotkanie projektowe: 21 – 22.02.2016 r. Almada , Portugalia

        W lutym odbyło się kolejne spotkanie projektowe. Tym razem gościliśmy u naszych partnerów w Portugalii, w szkole Fernão Mendes Pinto Secondary School- Almada.  W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z krajów partnerskich. Zespół Szkół nr 4 reprezentowali nauczyciele: mgr Anna Ryś, mgr Anna Bajek oraz uczennice: Jagoda Kuszka i Katarzyna Rybacka. W szkole partnerskiej zostaliśmy powitani przez koordynatora projektu    i jej zespół. Zwiedziliśmy szkołę oraz obejrzeliśmy prezentację na temat historii miasta Almada. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach terenowych pod hasłem „Peddy-Paper”, których celem było poznanie historii, tradycji i kultury miasta. Nauczyciele uczestniczyli w sesji treningowej prowadzonej przez Wima Simoensa z centrum treningowego Eekhoutcentrum Kortrijk (Belgia). Sesja obejmowała następujące zagadnienia: dobre samopoczucie i motywację, wprowadzenie teoretyczne na temat motywacji; teorię własnej determinacji oraz monitorowanie procesu edukacyjnego. Podczas pobytu mieliśmy okazję podziwiać również charakterystyczne dzielnice stolicy kraju - Lizbony, zarówno ze względu na piękno krajobrazu jak również ich dziedzictwa historycznego i kulturowego (Klasztor Hieronimitów w Belem,  Torre de Belém – Zabytkowa Wieża w Belem, Pomnik Odkrywców, Park Eduardo VII, Oceanarium).

         Poznaliśmy portugalski system edukacji, skalę i przyczyny zjawiska drop-out w szkole partnerskiej oraz  doświadczenia nauczycieli w zakresie realizacji projektów międzynarodowych i krajowych. Jako przykład innowacji, wymiany dobrych praktyk a zarazem skutecznej strategii zapobiegania zjawisku drop-out poznaliśmy funkcjonowanie i doświadczenia Fundacji  "Benfica", która poprzez zajęcia sportowe promuje wśród uczniów entuzjazm, uczy odpowiedzialności za podjęte  zobowiązania, a tym samym przyczynia się do lepszych wyników swoich podopiecznych w szkole. Podczas spotkania wszyscy partnerzy dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektu w swoich krajach. Nauczyciele ze szkoły goszczącej przedstawili strategie, które zostały wykorzystane w celu poprawy atmosfery w szkole, wzmocnienia poczucia przynależności  uczniów do społeczności szkolnej i podniesienia poziomu satysfakcji z obecności w szkole. Działania te maja na celu zwiększenie motywacji oraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów. Podczas spotkania partnerzy dyskutowali również nad spotkaniem finalnym w Grecji oraz opracowywali materiały do magazynu projektu.

Mieliśmy również możliwość zwiedzenia kilku kluczowych miejsc turystycznych Almady, w tym pomnik  Cristo Rei;  wybrzeże Costa da Caparica;  klasztor Convento dos Capuchos).  Podczas spotkania z przedstawicielami władz miasta w Convento dos Capuchos  zostaliśmy zapoznani z działaniami podejmowanymi przez gminę Almada, aby znaleźć rozwiązania w zakresie niwelowania zjawiska drop-out.

            W szkole wszyscy uczniowie, z pomocą dramaturga, byli zaangażowani w przygotowania improwizacji pod hasłem „Przedwczesne kończenia nauki", która prezentowała różne powody  podejmowania takiej decyzji przez uczniów w krajach partnerskich. Była to również okazja do poznania opinii uczniów na temat przyczyn zjawiska drop-out. Uczestniczyliśmy również w konferencji z udziałem przedstawicieli Rady Miasta oraz oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partnerzy mieli w ten sposób możliwość poznania innych szkół w regionie, które odniosły sukces w walce ze zjawiskiem drop-out. Z kolei zaproszeni goście otrzymali informacje na temat przyczyn i skali zjawiska w krajach partnerskich oraz uzyskali szczegółowy obraz problemu zarówno w regionie Almada jak i w Portugalii. Na uwagę zasługuje niezwykłe zaangażowanie i kreatywność uczniów, którzy nie tylko odegrali scenki dramowe ale również przygotowali wspaniałą prezentację podsumowująca efekty ich pracy podczas warsztatów „Paddy – Paper” jak również prezentację podsumowującą cały tydzień aktywności projektowych. Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz dokonali ewaluacji spotkania projektowego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w zajęciach tanecznych oraz pożegnalnym lunchu, podczas którego mogliśmy spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez uczniów i ich rodziny. To spotkanie zdecydowanie umocniło nasze partnerstwo.