Gimnastyka korekcyjna

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DNIA
22 CZERWCA ODWOŁANE W GRUPIE:
 Klasa Va/b -p. D.Kita
 IVa/Va i dzieci spoza SP 34-p.Justyna
Kańtoch-Wilk

Nabór na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na rok szkolny 2022/2023