Rekrutacja do szkoły podstawowej 2022/2023

 

Wykaz szkół podstawowych, które wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5
 3. Szkoła Podstawowa nr 8
 4. Szkoła Podstawowa nr 11
 5. Szkoła Podstawowa nr 12
 6. Szkoła Podstawowa nr 13
 7. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi
 8. Szkoła Podstawowa nr 18
 9. Szkoła Podstawowa nr 21
 10. Szkoła Podstawowa nr 22
 11. Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi
 12. Szkoła Podstawowa nr 27 z Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
 13. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi
 14. Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi
 15. Szkoła Podstawowa nr 30
 16. Szkoła Podstawowa nr 31
 17. Szkoła Podstawowa nr 34
 18. Szkoła Podstawowa nr 35

 

 

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 1. rekrutacja pierwszy raz odbędzie się drogą elektroniczną w systemie NABO (link do strony logowania dla rodziców zostanie podany niebawem do publicznej wiadomości)
 2. oddział sportowy uruchomiony zostanie w Zespole Szkół Sportowych (Szkoła Podstawowa 33)
 3. terminarz rekrutacji (plik w załączniku)
 4. Wszystkie dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego wraz z czynnościami rekrutacyjnymi zawarte są w Załączniku do Zarządzenia nr 2234.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 17.01.2022 r.