Oferta edukacyjna

W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej wchodzi Przedszkole nr 3 w Dąbrowie Górniczej oraz Szkoła Podstawowa nr 34 w Dąbrowie Górniczej.

      W roku szkolnym 2020/2021  w Zespole działa 6 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34  liczy 17 oddziałów, do których uczęszcza 337 uczniów.

 Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej  uczą się języka obcego – angielskiego. Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

     W szkole zatrudnionych jest
49 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi i pedagogicznymi.

     Zespół Szkół nr 4 dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą językową,  nowoczesną salą chemiczną Szkoła posiada  halę sportową i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, pływalnię oraz boiska szkolne. Nasi najmłodsi wychowankowie – przedszkolaki Przedszkola nr 3 i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 34 mają do dyspozycji 2 place zabaw. 

      Przedszkole nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci przedszkolne uczestniczą w różnych innowacjach i programach, np: edukacja regionalna ”W krainie dębowego świata-Dąbrowa Górnicza nasza mała ojczyzna” „Dziecko małym artystą”, „Przedszkolaki kodują i programują”, ‘Odkrywamy Śląsk-Region-Ludzie-Kultura,.

      Przedszkole nr 3 uzyskało certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton . Klasy I-III oraz niektóre klasy starsze Szkoły Podstawowej nr 34 pracują zgodnie z zasadami pedagogiki daltońskiej, a  nauczyciele: Pani E. Pasamonik- nauczyciel języka polskiego, Pani P. Kopcińska – nauczyciel historii, Pani M. Szczubiał- nauczyciel języka angielskiego oraz Pani M. Rybczyńska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej otrzymali certyfikat nauczyciela stosującego metody edukacji daltońskiej.

      W szkole realizowane są liczne projekty i programy. Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Liderów Na  Rzecz Rozwoju,  certyfikat uczestnictwa w  projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła kompetencji”. W klasach I-III szkoły podstawowej realizowany jest program autorski z pływania „Małe delfinki.     W Zespole  prowadzona jest działalność innowacyjna. W szkole podstawowej realizowane są innowacje:„Tydzień z humanistami”,” Odkrywamy Śląsk-region-ludzie-kultura”, innowacja rozwijająca wrażliwość muzyczną oraz zajęcia rozwijające, jak zajęcia programowania dla klasy VIII.

  W naszej szkole i przedszkolu prowadzona jest również działalność charytatywna. Wśród wielu akcji pomagamy innym w ramach, „Graj i pomagaj”, „Pełna miska dla schroniska” i inne.

        Szkoła jest szkołą bezpieczną, przestronną, w 2007 r. uruchomiono Monitoring Wizyjny. 


 Od 01.09.2014r. w Zespole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Działalność i organizację Zespołu reguluje Statut Zespołu Szkół nr 4, Statut Szkoły Podstawowej nr 34 w Dąbrowie Górniczej oraz Statut Przedszkola nr 3 w Dąbrowie Górniczej.