Oferta edukacyjna

W skład Zespołu Szkół nr 4 im królowej Jadwigi wchodzi Przedszkole nr 3 oraz Szkoła Podstawowa

nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi.

    W roku szkolnym 2018/2019  w Zespole działa 5 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34  liczy 15 oddziałów, do których uczęszcza 327 uczniów, natomiast w oddziałach gimnazjalnych uczą się 2 klasy, do których uczęszcza 34uczniów. 

  Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej  uczą się języka obcego – angielskiego.
Uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

W szkole zatrudnionych jest 52 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi i pedagogicznymi.

    Zespół Szkół nr 4 dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą językową.  Szkoła posiada  halę sportową i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pływalnię oraz boiska szkolne. Nasi najmłodsi wychowankowie - przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają do dyspozycji 2 place zabaw. 

      Przedszkole nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci przedszkolne uczestniczą w różnych projektach i  programach: „Starsi młodszym”-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, program zajęć z rytmiki, „Szczęśliwy przedszkolak”, „Rozwijanie dziecięcych talentów plastycznych”, program edukacji teatralnej z elementami działalności artystycznej.

     Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Są to koła rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, zajęcia sportowe i inne. Są to np.  „Warsztaty laboratoryjne z chemii”.
     W szkole realizowane są liczne projekty i programy. ZS nr 4  uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła kompetencji”. W klasach II-III szkoły podstawowej realizowany jest program autorski z pływania „Małe delfinki”. Nauczyciele biblioteki kontynuują projekt „Kino szkoła” oraz prowadzą Dyskusyjny Klub Książki. Szkoła realizuje zadania wynikające z udziału w rządowym programie „Aktywna tablica”.

     W Zespole  prowadzona jest działalność innowacyjna. W przedszkolu wprowadzono innowację metodyczno-programową „Przedszkolaki kodują i programują”, która ma na celu rozwijanie u dzieci w wieku 3 lat logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni i wprowadzenie dzieci w  cyfrowy świat.W szkole podstawowej realizowane są innowacje: „Komputer bawi, uczy i wychowuje”-nauczanie zintegrowanie z elementami edukacji informatycznej w klasach I-III, „Matematyka to nie takie trudne”, „Elementy edukacji daltońskiej na lekcji wychowania fizycznego” w klasie VI, „Elementy edukacji daltońskiej na lekcjach języka polskiego i zajęciach z wychowawcą w klasie Vb”.

 W naszej szkole i przedszkolu prowadzona jest również działalność charytatywna. Wśród wielu akcji pomagamy innym w ramach „Ciepłe i puchate”, „Wyprawka dla żaka”, „Graj i pomagaj”, „Pełna miska dla schroniska” i inne.

    Przedszkole i szkoła podstawowa, klasy I-III oraz niektóre klasy starsze, pracuje zgodnie z zasadami pedagogiki daltońskiej.

     Szkoła jest szkołą bezpieczną, przestronną, w 2007 r. uruchomiono Monitoring Wizyjny. 
 Od 01.09.2014 r. w Zespole funkcjonuje dziennik elektroniczny.
 Działalność i organizację szkoły reguluje opracowany Statut Zespołu Szkół nr 4.