Oferta edukacyjna

  

W skład Zespołu Szkół nr 4 wchodzi Przedszkole nr 3 oraz szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi.

    W roku szkolnym 2017/2018  w Zespole działa 6 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34  liczy 14 oddziałów, do których uczęszcza 278 uczniów, natomiast w klasach gimnazjalnych uczą się  4 klasy, do których uczęszcza 88 uczniów. 

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej  uczą się języka obcego – angielskiego.

Uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

W szkole zatrudnionych jest 55 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi i pedagogicznymi.

    Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą językową.  Szkoła posiada  halę sportową i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pływalnię oraz boiska szkolne. Nasi najmłodsi wychowankowie - przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają do dyspozycji 2 place zabaw. 

   Przedszkole nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci przedszkolne uczestniczą w różnych projektach i programach: Przyjaciele Zippiego, Dziecko i jego możliwości plastyczne, zajęcia rytmiki, Szczęśliwy Przedszkolak, program Rozwijanie dziecięcych talentów plastycznych, zajęcia logopedyczne, Między Nami Biedronkami-program czytelniczy, program edukacji teatralnej, Książka moim przyjacielem, Multimedialny Przedszkolak.

       Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami gimnazjalnymi poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Są to koła rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia sportowe i inne. 
     W szkole realizowane są liczne projekty i programy: Trzymaj formę, Szkolna Akademia Dobrych Manier. Nauczyciele świetlicy  realizują programy prozdrowotne tj. "Owoce i warzywa w szkole", "Szklanka mleka", " Żyj smacznie i zdrowo”. Realizowana jest innowacja w klasie V SP z informatyki „Młodziaki w świecie algorytmów”.

   Szkoła jest szkołą bezpieczną, przestronną, w 2007 r. uruchomiono Monitoring Wizyjny. 

   Od 01.09.2014 r. w Zespole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

   Działalność i organizację szkoły reguluje opracowany Statut Zespołu Szkół nr 4.