Reforma edukacji

 

Informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na następujących stronach:

 

  1. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  2. Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014